Ny fasad i fibercement ska tåla tidens tand

Brf Miraallén ligger precis vid kajen på Norra Älvstranden i Göteborg. Ett fantastiskt, men utsatt läge som hade krävt en extra tålig fasad. Men när byggnaderna uppfördes 2003 valde den dåvarande entreprenören enstegstätade putsfasader.

Brf Mirallén består av två byggnader med 55 lägenheter belägna vid kajen i Sannegårdshamnen. Husen uppfördes 2003 med  enstegstätade putsfasader. En inte helt ovanlig lösning vid den här tiden. 2015 fattade föreningen beslut om att byta ut fasaden pga fuktproblem. Då den ursprungliga arkitekten inte längre var verksam fick Erseus Arkitekter uppdraget att designa den nya fasaden. Handläggande arkitekt Malin Unger berättar om val av material:

- Fibercementskivor är fukttåliga och vinner över många material i hållbarhet. För brukaren ger det långa garantitider och en i princip underhållsfri fasad. Att det blev Cembrits produkter handlade om att det fanns en önskan om att i möjligaste mån bibehålla färgsättningen i kvarteret och efterlikna den befintliga putsen. Vi samlade in prover från Cembrit och deras konkurrenter. Cembrits genomfärgade vita skiva ”Transparent 242” kändes rätt både vad gäller kulör och yta.

Var det något som var särskilt utmanande kring designen av den nya fasaden?

- En utmaning när man i efterhand klär ett hus med skivor är att minimera antalet skarvar och samtidigt följa fasadens befintliga linjer. Om det blir för många skarvar så uppfattas fasaden som rörig och en indelning som inte följer fasadelementen ser ogenomtänkt ut. Vi utgick ifrån de befintliga horisontella linjerna och fann en jämn rytm och indelning som passade fönsterhöjden väl. De vertikala skarvarna följer och förstärker i sin tur de befintliga fasadelementens vertikala linjer.

Renoveringsprojektet blev klart i början av 2016.