Miljövänliga produkter

Fibercementbaserade produkter från Cembrit är miljövänliga produkter tillverkade av främst vatten, cement och cellulosafibrer. Produkter skapar inga problem vid deponi. De kan dessutom ofta återanvändas vid rivning då skivorna är robusta och har en lång livslängd. Se vidare i produkternas dokumentationer.

Miljödatabaser

Våra fibercementskivor finns med i följande miljödatabaser:

 

BASTA

BASTA-projektet syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och

byggvaror. Läs mer på bastaonline.se (eller klicka på logotypen). Här är Cembrit BASTA-intyg

SUNDAHUS MILJÖDATA

Är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. Läs mer på sundahus.se (eller klicka på logotypen)

 

 

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Gör heltäckande miljöbedömningar av byggvaror med hjälp av byggvarudeklarationer. Läs mer på byggvarubedomningen.se (eller klicka på logotypen)

 

FOLKSAM MILJÖGUIDE

Folksam har satt ihop en guide med olika byggmaterial och här ser du enkelt vad de rekommenderar. Grönt, gult eller rött betyg där grönt är det bästa valet för miljön. De har listat produkter inom dom olika områdena, så du lätt kan ta med en förteckning till din byggvaruhus när du ska handla. 

Cembrits byggskivor fick Grönt betyg som slutomdöme.

 

 

Andra miljöbedömningar

SVANENMÄRKTA HUS

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad.

Cembrit har levererat till bostadshus och tillbyggnad/renovering av miljonprogram med denna märkning.  

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelsperspektiv och:

  • Har låg energianvändning.
  • Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter.
  • Säkrar en god innemiljö och låga emissioner.
  • Har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Licensinnehavaren måste också sätta ihop en lista med de byggmaterial, byggvaror och kemiska produkter som avses användas i byggprojektet. Listan kommer sedan granskas och måste godkännas av Svanen innan det första spadtaget kan tas.

Cembrit har sina produkter är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Det är i Svanens husproduktportal som alla som bygger Svanenmärkt, sätter samman sin lista med de material som måste uppfylla Svanens krav för att kunna ingå i byggnaden. Genom att lista våra produkter här, har de blivit de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.  Läs mer om husportalen här.

CERTIFIERADE PASSIVHUS

Flera av våra projektet är certifierade och listade på iPHA projektdatabas. 

 

Mer information om passivhus finns på IG Passivhus 

Här är ett citat från denna hemsida:

"Att bygga ett passivhus handlar inte enbart om energibesparing, utan även om att få en mycket hög byggnadskvalitet och en mycket god komfort inomhus. Vår ambition är att alla dessa värden skall garanteras och att dela med oss av de goda exemplen."