Miljövänliga produkter

Fibercementbaserade produkter från Cembrit är miljövänliga produkter tillverkade av främst vatten, cement och cellulosafibrer. Produkter skapar inga problem vid deponi. De kan dessutom ofta återanvändas vid rivning då skivorna är robusta och har en lång livslängd. Se vidare i produkternas dokumentationer.

Miljödatabaser

Våra fibercementskivor finns med i följande miljödatabaser:

 

BASTA

BASTA-projektet syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och

byggvaror. Läs mer på bastaonline.se (eller klicka på logotypen). Här är Cembrit BASTA-intyg

SUNDAHUS MILJÖDATA

Är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. Läs mer på sundahus.se (eller klicka på logotypen)

 

 

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Gör heltäckande miljöbedömningar av byggvaror med hjälp av byggvarudeklarationer. Läs mer på byggvarubedomningen.se (eller klicka på logotypen)

 

FOLKSAM MILJÖGUIDE

Folksam har satt ihop en guide med olika byggmaterial och här ser du enkelt vad de rekommenderar. Grönt, gult eller rött betyg där grönt är det bästa valet för miljön. De har listat produkter inom dom olika områdena, så du lätt kan ta med en förteckning till din byggvaruhus när du ska handla. 

Cembrits byggskivor fick Grönt betyg som slutomdöme.

 

 

Andra miljöbedömningar

SVANENMÄRKTA HUS

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad.

Cembrit har levererat till bostadshus och tillbyggnad/renovering av miljonprogram med denna märkning:

 

Mer information om kriterierna i denna broschyr

 

CERTIFIERADE PASSIVHUS

Flera av våra projektet är certifierade och listade på iPHA projektdatabas. 

 

Mer information om passivhus finns på IG Passivhus 

Här är ett citat från denna hemsida:

"Att bygga ett passivhus handlar inte enbart om energibesparing, utan även om att få en mycket hög byggnadskvalitet och en mycket god komfort inomhus. Vår ambition är att alla dessa värden skall garanteras och att dela med oss av de goda exemplen."