Integritetspolicy

Denna webbsida ägs och administreras av  Cembrit Holding A/S, företagsbevis no. 18 33 67 74, Sohngaardsholmsvej 2, 9000 Aalborg, Danmark ("Cembrit" eller "vi").  

I texten nedan förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar som fotavtryck och / eller som du tillhandahåller när du besöker vår hemsida ("Webbplats") och använder de olika tjänsterna på webbplatsen.

 1. Insamling av personuppgifter

Cembrit är registeransvarig för personuppgifter samlade via webbplatsen. Du kommer alltid att bli informerad innan vi samlar in personuppgifter om dig. De personuppgifter som samlas in av oss kan till exempel innehålla ditt namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifieringsuppgifter samt information om din IP-adress, filial/affärsområde, intressen etc

 

Personliga uppgifter om dig samlas in i ett eller flera av följande fall:

- När du besöker och navigerar runt på vår webbplats
- När du registrerar dig för att få Cembrits nyhetsbrev
- När du kommunicerar med Cembrit
- När du använder Cembrits andra funktioner och tjänster
- Vid beställning av prover
- När du fyller i Cembrit-beställningsformulär
.

 1. Användning av personuppgifter 

- Nyhetsbrev och annan marknadskommunikation
- Varumärkesbyggande i allmänhet
- Leverera dina beställningar du begärt
- Att tillhandahålla kundsupport och information
- Produkt- och serviceutveckling
- Statistik och analys

 

Hanteringen kommer i vissa fall vara nödvändig för att kunna följa upp förfrågningar från dig. Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse för att genomföra marknadsaktiviteter och att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt att samla statistik.

 

Vi understryker att Cembrit endast kommer använda dina personuppgifter för att skicka produktinformation, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-post om du har lämnat uttryckligt samtycke till detta, om inte tillämplig lagstiftning tillåter oss att kontakta dig utan sådant samtycke.

 

Cembrit sparar statistik över vilka delar av webbplatsen som besöks av våra användare och vilka produkter, tjänster som användarna föredrar samt andra preferenser. Dessa uppgifter innehåller inte personuppgifter. Cembrit bygger med hjälp av denna insamlade data kunskap om användningen av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder data om alla våra användares navigering för att kunna förstå hur våra användare som en totalgrupp använder webbplatsen och mot bakgrund av detta försöker vi förbättra webbplatsen och våra digitala tjänster i allmänhet. Vi kan inte se var du kommer från eller går till på Internet när du lämnar vår hemsida. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare som en total grupp föredrar. Även denna information används till att förbättra webbplatsen.

 1. Med vem kommer mina personuppgifter delas?

För att kunna uppfylla ovannämnda ändamål kan dina personuppgifter göras tillgängliga för tredje part som tillhandahåller relevanta tjänster enligt kontrakt med Cembrit, såsom IT-värd och underhållsleverantörer men även andra typer av leverantörer. Sådana tjänsteleverantörer behandlar endast personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner

 

Under vissa omständigheter och enligt lagstiftning kan det vara nödvändigt att lämna uppgifter till myndigheterna. Vi kan också avslöja dina personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

I händelse av omorganisation eller total eller delvis försäljning av verksamheten kommer upplysningar, om så är fallet, att ske i enlighet med gällande lagstiftning som reglerar sådan behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter avslöjas inte till tredje part utan ditt tillstånd, förutom som beskrivits ovan. 

 1. Datalagringens varaktighet 

Dina personuppgifter kommer att raderas när vi inte längre behöver bearbeta data för att uppfylla ett eller flera av de ovan angivna syftena. Dina uppgifter kan emellertid behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 1. Cookies (kakor) 

Vi använder cookies på vår hemsida. Läs mer om användningen av cookies i vår Cookie Policy på vår hemsida. 

Syftet med insamlingen av data är följande:

 • Att förvalta, förbättra och optimera prestandan och användarupplevelse på webbplatsen och dess tjänster.
 • Utföra kund- och användaranalys samt segmentering för att förbättra vår förståelse för våra användares behov och tillhandahålla bättre och skräddarsydda tjänster till användare, inklusive dig.
 • Statistiska syften
 1. Säkerhet

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller vår höga säkerhetspolitiska standard. Därför strävar vi för att skydda dina personuppgifter integritet. 

 1. Dina rättigheter

Du har rätt till att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och lagrar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Dessutom har du rätt att invända mot insamlingen och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att kräva att vi rättar eller raderar dina personuppgifter om det behövs. 

Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig översikt över dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format och ber oss att överföra sådana data till en annan datakontrollant.

Du kan alltid motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. 

 1. Tillbakadragande av medgivande

Du kan när som helst ta tillbaka ditt eventuella samtycke. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke kan du kontakta oss på info@cembrit.se . När det gäller nyhetsbrev och annat digitalt marknadsföringsmaterial kan du också använda "länken avanmälan" i e-postmeddelandet eller annan kommunikation som du mottar från oss.

Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av tidigare användning som genomförts före avregistreringen.

 1. Rättelse av personuppgifter etc.

Om du vill att vi ska uppdatera, rätta till eller ta bort de personuppgifter vi har registrerat om dig eller om du vill ha tillgång till de personuppgifter som lagrats om dig, eller har frågor om ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på info@cembrit.se. Du kan också skriva till oss på följande adress:

Cembrit AB
Box 42013
126 12 Stockholm
Sverige

 1. Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt vad som anges i punkt 9 ovan. Du kan också lämna in ett klagomål hos Dataskyddsstyrelsen, Borgergade 28, 5: e våningen, 1300 Köpenhamn K. Danmark.

 

 

Version 1.0, 25 maj 2018