Hållbarhet

Den multifunktionella mixen  

MÅNGA FUNKTIONER 

Tack vare den välbeprövade fiberarmeringstekniken är Cembrits produkter ovanligt tunna och därför lätta, inte minst med tanke på hur starka och tåliga de är mot yttre påverkan.  

Mixen av lätthet och styrka betyder att du som arkitekt, designer eller byggare kan göra om ekvationerna för vad som är möjligt när det gäller ytskikt. Oavsett om det är lodrätt, vågrätt eller lutande – utomhus såväl som inomhus.  

Tekniska egenskaper

I allmänhet har våra fibercementprodukter basegenskaperna som gör dem perfekta där det krävs en kombination av estetik, låg vikt och tålighet. 

STÖTTÅLIGA OCH SMUTSAVVISANDE

Vår kombination av fibrer och cement gör att produkterna påverkas relativt lite av slitage och luftföroreningar även i stadsmiljöer. Charpy Impact-testet har använts till alla relevanta Cembrits produkter.

VÄDERSÄKRA 

Våra tak- och fasadskivor påverkas varken av snö, frost, töväder, regn – inte ens kraftiga skyfall – eller fukt, värme, och solljus. De har använts i decennier i vårt nordiska klimat.

MIKROBAKTRIELLT SÄKRA 

Fibercement har högt pH-värde och står emot alger, bakterier, mossa, svamp och motverkar

Charmen med minimalt underhåll 

STÅR EMOT DET MESTA

Materialen i våra fibercementprodukter har ett högt pH-värde som effektivt står emot alger, mögel och mossa samt organisk missfärgning. De är också exceptionellt vädertåliga och vattentåliga – och måste inte målas om. 

Fördelar:

  • Minimalt underhåll
  • Låga driftskostnader
  • Lång livslängd
  • Beständigt utseende  

LÅNGSIKTIG SÄKERHET

I framtidens allt mer digitaliserade värld blir spårbar produkt-ID viktigt för förbättringar och ombyggnader, liksom för rivning och avfallsprocesser.

Kan du snabbt och enkelt identifiera produkter och komponenter i byggnaden som du ansvarar för eller arbetar eller bor i, blir det lättare att ersätta trasiga produkter och reparera skador – om och när det behövs.