Fibercement

Cembrits teknik

FIBRER ÄR SKILLNADEN

Fiberförstärkt cement är ett estetiskt, tåligt bygg-material som är lika utmärkt till beklädnad utomhus eller inomhus som till tak.

Tillsatsen med rätt typ av cellulosafiber, spetsad med en gnutta välbeprövad, PVA-fiber till cementblandningen skapar en unik kombination av tunn betong, teknisk prestanda med enastående styrka. Resultatet är mycket robusta och tåliga produkter.

Skivorna används i lättbyggnadsteknik som ger kostnadseffektivit byggande med lång hållbarhet 

Den multifunktionella mixen 

MÅNGA FUNKTIONER 

Tack vare den välbeprövade fiberarmeringstekniken är Cembrits produkter ovanligt tunna och därför lätta, inte minst med tanke på hur starka och tåliga de är mot yttre påverkan.

Mixen av lätthet och styrka betyder att du som arkitekt, designer eller byggare kan göra om ekvationerna för vad som är möjligt när det gäller ytskikt. Oavsett om det är lodrätt, vågrätt eller lutande – utomhus såväl som inomhus. 

Tekniska egenskaper

I allmänhet har våra fibercementprodukter basegenskaperna som gör dem perfekta där det krävs en kombination av estetik, låg vikt och tålighet.

STÖTTÅLIGA OCH SMUTSAVVISANDE

Vår kombination av fibrer och cement gör att produkterna påverkas relativt lite av slitage och luftföroreningar även i stadsmiljöer. Charpy Impact-testet har använts till alla relevanta Cembrits produkter.

VÄDERSÄKRA

Våra tak- och fasadskivor påverkas varken av snö, frost, töväder, regn – inte ens kraftiga skyfall – eller fukt, värme, och solljus. De har använts i decennier i vårt nordiska klimat.

MIKROBAKTRIELLT SÄKRA 

Fibercement har högt pH-värde och står emot alger, bakterier, mossa, svamp och motverkar mögelpåväxt – även i utsatta konstruktioner och i klimat där sådant är ett problem.

BRANDSÄKRA

Våra fibercementprodukter är brandsäkra och klassificerade enligt EN 13501-1.

FUKTSÄKRA

Fibercement kan blötas ned och torkas ut i cykler hur länge som helst utan att hållbarheten och livslängden påverkas. Detta gör Cembrits produkter idealiska för alla utvändiga ytor såväl som för rum med fukt och vatten.