Cembrit

Vårt sortiment av fibercementskivor är brett med specialskivor för olika ändamål:

Fasadskivor, byggskivor och brandisolering

Cembrit AB ingår i Cembrit Holding A/S, som är en av Europas ledande inom produktområdet fibercement. 

Våra lösningar tillfredställer höga funktionskrav inom områden som brand, fukt, ljud och estetik.

Vi marknadsför cementbaserade byggskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar. Våra visioner om enkelhet i formspråket och funktion i praktiken vill vi sprida till arkitekter, byggkonsulter, entreprenörer... ja, alla som bygger. Fuktsäkerhet finnes. Styrka likaså. Våra varumärken är starka och vi är ledande i Sverige.

Vårt tidigare företagsnamn var Tepro Byggmaterial AB. Vi har bytt namn för att signalera att vi ingår i en stor företagsgrupp med över 1000 anställda. Cembrit tar sig nu an att leda och modernisera fibercementkategorin vidare. Smart Facade Tool är exempel på detta.