Cembrit - bra att veta

Underhåll & Reparation

Underhåll

Cembrit-produkter kräver mycket lite underhåll. Med ytor som är enkla att rengöra krävs färre rengöringsmaterial och mindre tid behöver läggas på rengöring, därför reduceras kostnaden för rengöring. Som ett resultat av att kräva färre rengöringsmedel minskas också miljöpåverkan. Huvudmaterialen i fasadprodukterna är tillverkade fibrer och cement, vilket gör produkterna opåverkade av den dagliga påverkan och motståndskraftiga mot nästan alla yttre förhållanden. Produkterna är tillverkade för att tåla extrema väderförhållanden och därför är det små eller inga kostnader förknippade med underhållet.

Reparation

Den robusta egenskaperna ökar hållbarheten hos fibercementprodukter och förlänger också deras totala livslängd - vilket minskar behovet av regelbundna utbyten. Som ett resultat av detta sparas resurser vid produktion av nya produkter. Om en panel skadas tar du helt enkelt ner den skadade brädan och byter ut den mot en ny.

Enkla att byta

Om utbyten behövs kan produkterna lätt tas bort från byggnaden eftersom majoriteten av fibercementprodukter är mekaniskt fixerade. På så sätt kan våra produkter tas bort på ett icke-destruktivt sätt och utan att andra produkter i byggdelen skadas. 

Montage av produkterna 

Våra montagevägledningar ger information och illustrationer om hur våra produkter skall monteras korrekt. Det är mycket viktigt att dessa riktlinjer följs för att säkerställa korrekt montage och maximera våra produkters prestanda. Garantin som tillhandahålls med våra produkter är villkorad av korrekt användning och montage. Du hittar instruktioner här: Monteringsanvisningar