Cembrit - bra att veta

Transport av produkter

Transport med tåg 

Där det är möjligt använder Cembrit alltid tågtransport snarare än lastbilar, vilket är en mycket mer miljövänlig lösning. Cementen levereras från lokala tillverkare och transporteras direkt till fabrikerna, de har tågräls hela vägen fram. Tågtransport används alltså både för leveranser av råvaror och för transport av färdiga produkter.

Transport med båt

Cembrit strävar alltid efter att använda båtfrakt när det är möjligt, vilket är en av de mest miljövänliga formerna av tunga godstransporter. Om du till exempel jämför lastbilar och containerfartyg släpper lastbilar ut mer än 12 gånger mängden koldioxid per ton än containerfartyg. Även om det av uppenbara skäl inte är möjligt att använda transporter på land för alla våra transportbehov, visar dessa siffror att det helt klart är ett transportsätt som är värt att sträva efter.

Smarta lagringsplatser

Cembrit har byggt strategiska lager runt om i landet för att spara mil och minimera koldioxidutsläpp. Dessutom transporteras de flesta av Cembrits korrugerade skivor direkt från produktionen till våra kunder, vilket också sparar oss en lagerförvaring, arbetskraft, lastbilar och extra transport.

 

Deponi

När fibercementproduktens livslängd har passerats måste den hanteras enligt våra svenska bestämmelser. Utjänta fibercementskivor och spill: Skivans naturliga innehåll gör att deponi kan ske utan andra restriktioner än vad som gäller generellt.