Cembrit - bra att veta

Råmaterial & Resurser

Vad är fibercement?

Cembrit tillverkar produkter av fibercement för byggindustrin främst i användningarna fasadbeklädnad, funktionsskivor i väggar och bjälklag och yttertak. De viktigaste materialen i Cembrits produkter är cellulosa, konstruerade fibrer och cement. Innehållet gör produkterna starka och opåverkade av dagliga påfrestningar och mycket motståndskraftiga mot väderförhållanden och stötar.

Lokala material

Cembrit fokuserar på användningen av lokala leverantörer. Om möjligt utvinns råvaror lokalt och levereras direkt till Cembrit-fabriken. Sourcing av lokala råvaror bidrar till lokalsamhället och minskar koldioxidutsläppen vid transporter. Färdiga varor transporteras med tåg eller till sjöss när det är möjligt för att sänka koldioxidutsläppen under transport.

FSC Certified Cellulose
Alla våra produkter tillverkas med cellulosafibrer från antingen tall eller gran från en FSC-certifierad leverantör.