Cembrit - bra att veta

Avfall

Återanvändning av produktsions spill

I Cembrit har alla produktioner en spillvattenplan som säkerställer att allt vatten som släpps ut till det offentliga avloppssystemet inte innehåller några skadliga partiklar eller rester från produktionen. Damm och våtsnitt återvinns tillbaka till produktionen. Om möjligt återvinns fibercementrester från produktionen tillbaka till processen för att undvika onödigt avfall.