Cembrit - bra att veta

Produkternas livslängd

Cembrits fasad/bygg- och inomhusskivor har en förväntad livslängd på 40-60 år och våra takprodukter (böljeplattor) har en förväntad livslängd på 25-30 år när de monteras och används korrekt. Den garanterade livstiden för dessa produkter är 30 år

Hållbarhet - tålighet

Hållbarheten på våra produkter dokumenteras enligt vår produktlivstid. Cembrit övervakar kontinuerligt produkter efter produktion och efter de monterats i byggnader. Vi undersöker produkterna och mäter tiden som gått sedan deras produktion. Vi kallar detta projekt för vår 'durability study'.

Dessa hållbarhetsstudier verkar som en kontinuerlig bedömning av våra produkter och ger oss chansen att övervaka och utvärdera våra produkters prestanda över tid och vid behov vidta åtgärder i produktionen för att förbättra deras prestanda eller göra justeringar av riktlinjer kring montage. Därigenom säkerställer vi att våra produkter och information alltid är så bra som möjligt. 

Robusta

Cembrits produkter är tillverkade av fibercement och är ett exceptionellt starkt och väderbeständigt byggmaterial. Våra produkter har en anmärkningsvärd motståndskraft mot nästan alla yttre förhållanden och påverkan. Cembrit producerar långvariga produkter med små underhållsbehov vilket maximerar resursanvändningen. Cembrits produkter kan fästas mekaniskt och kan därför enkelt tas bort och separeras från andra material utan att skada andra delar av konstruktionen. Vid utbyte kan Cembrit tillhandahålla identiska fasadprodukter som kan skräddarsys för varje enskild byggnad och projekt, vilket undviker behovet av att byta ut hela fasaden. Cembrit ger en flexibilitet för byggnadens utseende genom att göra det enkelt att ersätta fasadprodukterna med andra färger eller ytstrukturer

Cembrit RSL - referensbrukstiden

Vi på Cembrit vill säkra våra produkters livstid. Vi gör detta genom vårt "Proved lifetime-projekt". Här undersöker vi visuellt hur våra produkter har presterat sedan tillverkningen av de första asbestfria produkterna - det här är vad vi kallar vår 'durability study'.

När vi utvecklar innehåll- och lackningsprocedurer i Cembrit genomförs många timmars forskning och tester i vårt laboratorium. Vi har flera krav som måste uppfyllas innan ett recept släpps. I laboratoriet påskyndar vi åldrandet och blekning av våra produkter för att säkerställa deras hållbarhet. För att stödja detta använder vi den information som erhållits från den livstidsstudien av våra produkter från användning i praktiken. Det ger chansen att bedöma våra produkters prestanda över tid under "verkliga" förhållanden och göra justeringar i produktionen, om det behövs, baserat på dessa resultat för att säkerställa att våra produkter fungerar optimalt under hela deras livstid.

Den verkliga livlängdsstudien är en del av att dokumentera vår Real Service Lifetime (RSL). Cembrit dokumenterar referenser för våra produkter i bruksskedet. Vi gör detta genom att deklarera våra produktegenskaper. Våra monteringsanvisningar beskriver korrekt hantering, användning och montage av våra produkter samt viktig information om hur de ska underhållas och bytas ut. För vissa av våra produkter har vi ett urlakningstest, för andra har vi UV-test som dokumenterar hur våra produkter reagerar när de utsätts för vind, regn, sol etc