Cembrit - bra att veta

Miljö

Farliga kemikalier

Cembrit-produkter innehåller inte ämnen som är farliga för miljön. Läckningstester utförs för att bekräfta den låga risken våra produkter utgör för den lokala miljön samt för att följa de aktuella REACH-policyerna. Ytbeläggningarna på våra produkter är vattenbaserade akrylfärger som primärt är pigmenterade med oorganiska järnoxider.

Asbestfria fibercementprodukter

Cembrit var en av många tillverkare av fibercement som använde asbest för i byggnadsmaterial på grund av dess hållbara och slitstarka egenskaper. Under det senaste århundradet blev det klart att asbestfibrer kan vara hälsofarliga vid inandning. Annan kontakt med eller förekomsten av asbest utgör inte i sig en risk. 1986 reglerades asbest strikt och så småningom var användningen förbjuden. Från 1984 avvecklade Cembrit gradvis användningen av asbest och från 1987 producerades alla Cembrit-produkter fria från asbest.

 

Hur kan jag veta att fibercementskivorna inte innehåller asbest? 

Leta efter produktionskoden på produkten. För produkter som produceras efter januari 2001 innehåller koden ”NT”, som anger att den är ”icke-asbestteknologi”. För skivor som tillverkats före 2001, vänligen kontakta Cembrits tekniska avdelning för utvärdering av produktionskoden.

Vad är is asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp magnesiumsilikater med fiberstruktur som bildas naturligt i jordlagret.  Asbest används fortfarande i produktion i Ryssland, Kina, Brasilien och Kazakhstan.

 

Hur skall renovering av eternit göras?

Följ instruktioner på arbetsmiljöverket. Dessa regler gäller ej privatpersoner men ger god vägledning. Så här skriver de: "Material där asbest förekommer i bunden form dammar normalt inte nämnvärt så länge som man inte bearbetar eller river i det asbesthaltiga materialet. När man river i eller bearbetar det asbesthaltiga materialet, till exempel när man sågar, slipar, utför håltagning eller borrar, frigörs stora mängder asbestfibrer och höga asbesthalter bildas i luften." Länk till mer info om asbetsanering. 

Följ instruktion från din lokala miljöstation när rivningsmaterial med asbesbetsinnehåll skall slängas. Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska man samla i täta förpackningar till exempel i plastsäckar som försluts och märks med en varningstext som innehåller ordet "Asbest". Avfallet lämnas på avfallsanläggning som tar emot asbestavfall, ibland mot särskild avgift.

Produktionens miljöpåverkan och minskning av koldioxid

Vi utvärderar kontinuerligt vår produktion med fokus på energioptimering. Vi strävar efter att utnyttja resurserna effektivt, minska avfall och utsläpp samt deras påverkan på miljön, och också att minska förbrukningen av icke förnybara resurser genom alla stadier av byggnadens livscykel.

Miljöegenskaperna hos våra fibercementprodukter deklareras i en tredjepartsvaliderad och produktspecifik miljöproduktdeklaration (EPD). In-house och Life Cycle Assessment (LCA) -data används för att proaktivt optimera produktionen och mildra vårt koldioxidavtryck.

Alla Cembrit-produktionsenheter är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 (OHSAS 18001).

Påverkan på miljö och inomhuskomfort?

Cembrit-produkter innehåller inga farliga ämnen. Läckagestester utförs för att bekräfta den låga risken våra produkter utgör för den lokala miljön samt följa de nuvarande REACH-policyerna

Ett urval av våra inomhusprodukter är certifierade enligt M1 Emission Classification of building materials. Detta certifikat ger en bedömning av de kemiska effekter som våra inomhusprodukter har på miljön.