Cembrit - bra att veta

Dokumentation

Produktdokumentation

Cembrit har juridisk dokumentation som CE-märkning och DoP som är baserade på inledande typtest och brandtest. Vi dokumenterar våra produkter enligt de harmoniserade standarderna som följer våra produkter. Utöver detta har Cembrit en tredjepartsverifierad miljöproduktdeklaration (EPD) för att dokumentera användningen av primär energi som förbrukas under hela produktionsfasen av Cembrits produkter. Vi har också dokumenterat några av våra produkter enligt hållbarhetscertifieringssystemet DGNB, LEED och BREEAM. Dessutom är våra inomhusprodukter certifierade enligt kriterier för kemiska komponenter och avgasning till miljön.

För mer information om hur vi dokumenterar hållbarheten hos Cembrits produkter kan du kontakta Cembrit för mer information om vad vår dokumentation täcker.

Jämförelse melland EPD's?

I allmänhet är det inte möjligt att jämföra EPD (Environmental Product Declarations). In- och utdata för datauppsättningarna ställs in individuellt och parametrarna för livscykelbedömningar kan variera. Vissa EPD är baserade på en vagga-till-leverans, andra är baserade på vagga-till-grav.

Beroende på EPD: s tillvägagångssätt varierar uppgifterna. När Cembrits produkter används i en byggnad tillhandahåller våra EPD-data det övergripande underlaget för livscykelbedömningen (LCA) och den totala livscykelkostnaden (LCC) för byggnaden.