Cembrit - bra att veta

FAQ - Måste vi använda Cembrits alla tillbehör?

För att få garantin att vindskyddskivan vädertätar ett helt år exponerad utan fasadbeklädnad krävs att Cembrit Tape används. Denna ingår i systemet.

När det gäller ritsverktyg kan du testa om du blir nöjd me resultatet med ett verktyg du redan har och som du är van vid. Den Cembrit har i sortimentet är den som vi tycker gör jobbet smidigast.

Skruven till Cembrit Rock finns i matchande färger så att det blir ett fint resultat. Även de andra tillbehören till Cembrit Construction och Rock rekommenderas för ett bra resultat och god funktion utan onödiga överraskningar. Följ råden i monteringsanvisningarna.

Cembrit Multi Force kan monteras med montageskruv eller den skruv som vi har i vårt sortiment. Det är valfritt. Utseendet kommer skilja något. Se montgefilmen för Cembrit Multi Force.