Cembrit - bra att veta

FAQ - Kan man förbeställa MINERIT-skivorna färdigkapde i specifika mått från fabriken?

Vid stora projekt kan man spara mycket tid på bygget med projektanpassade skivor kapade i rätt höjd.

Kontakta din återförsäljare eller en av våra säljare. Vi hjälper till så mycket vi kan.

Det finns redan skivor anpassade till speciella användningar. Det är Cembrit Construction som finns i halva sin bredd för att passa de flesta marksocklar. Då skivan inte behöver anpassas exakt till markens topografi utan kan motfyllas krävs ofta mycket begränsad kapning. Detta gäller även Cembrit Rock som har sin huvudsakliga användning på just marksocklar. Formatet är 595 x 2500 mm.

Cembrit Mult Force kan fås kapat anpassat till balkonger.