Cembrit - bra att veta

FAQ - Måste alla MINERIT monteras med öppen fog?

Nej det är endast de som heter Cembrit Construction och Cembrit Rock som skall ha öppen fog. För dessa gäller samma råd som för våra fasadskivor. Det minsta måttet på öppna fogar är 4 mm men vi rekommenderar 8 mm då detta mått ger ett estetiskt bra resultat och ger utrymme för små skevheter i montaget. Vid tex 4-6 mm uppfattar ögat alla små avvikelser vilket betyder att montaget kommer bli mycket tidsödande och stor risk att resultatet inte blir så bra som man skulle vilja.

Den öppna fogen gäller även då skivorna sitter regnskyddade i undertak ute. Använd Cembrit Multi Force, som inte har detta krav där, så går montaget lite snabbare och det är enklare att uppnå brandkrav.

 

 

Cembrit Windstopper Extreme och Cembrit Mult Force 

Dessa två skivityper monteras med stum fog. Cembrit Multi Force har en fasad kant som ger ett prydligt resultat. Fogen mellan Windstopper Extreme tejpas.