Cembrit - bra att veta

Cembrit BIM objekt

För att ge stöd till att hela byggprocessen - från projektering till utförandeskedet- gör effektivt för alla inblandade parter finns Cembrit BIM-objekt på fasadsortiment av våra plana skivor.

BIM är ett bra verkty för beräkning av materialåtgång och för att ge underlag för kostnadsberäkning och optimering av fibercementfasaden. Eftersom man hämtar alla littra ur den digitala modellen minskar samtidigt risken för felbeställningar och onödigt spill på bygget.

När du laddar hem Cembrit BIM objekt, får du med de viktigaste och uppdaterade tekniska data. Även ytans färg finns med så att rendreringar kan göras och underlätta materialvalet.  

Du kan hämta Cembrits BIM-objekt här