Cembrit - bra att veta

Länk - Husportalen Svanen

 

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad.

Cembrit har levererat till bostadshus och tillbyggnad/renovering av miljonprogram med denna märkning.  

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelsperspektiv och:

  • Har låg energianvändning.
  • Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter.
  • Säkrar en god innemiljö och låga emissioner.
  • Har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Licensinnehavaren måste också sätta ihop en lista med de byggmaterial, byggvaror och kemiska produkter som avses användas i byggprojektet. Listan kommer sedan granskas och måste godkännas av Svanen innan det första spadtaget kan tas.

Cembrits produkter är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande, se även resp produktsida hos oss.

Det är i Svanens husproduktportal som alla som bygger Svanenmärkt sätter samman sin lista. Genom att vi har listat våra produkter är de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.  

 

Husportalen