Cembrit - bra att veta

Länk - Miljödatabasen Basta

 

BASTA-projektet syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror.  

 

Hemsida

 

Cembrit registrering

 

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkt klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.