Cembrit - bra att veta

Länk - NCS färgsystemet

Ett svenskt företag har skapat det globalt standardiserat färgsystemet NCS – Natural Colour System®. Det är ett branschövergripande färgsystem som används för färgkommunikation mellan arkitekter och tillverkare och kunder. Eftersom NCS är baserat på hur vi uppfattar färg visuellt kan du beskriva färgen på alla tänkbara ytor och därmed tilldela de en NCS Beteckning.

 

NCS Colour AB

Tel 08 617 47 00

hemsida  

epost

 

NCS – En internationellt erkänd färgstandard

Samma färg måste kunna åstadkommas i olika material på olika produkter från olika tillverkare. Den exakta färgens funktion är mycket viktig. Det kan gälla allt ifrån färgen på skyltar för nödutgångar, färgmärkning av kanyler inom sjukvården eller färgen på vår svenska flagga. Gemensamt för dessa är att färgerna på samma produkt måste se lika ut oberoende av tillverkaren och materialet så att människor alltid känner igen dem. Detta möjliggörs genom nationella och internationella standarder som myndigheter och industrier gemensamt kommer överens om och som beskriver färgerna på ett noggrant och entydigt sätt. (SIS, ISO, CEN och CIE är några av de viktigaste standardiseringsorganisationerna).

NCS är ett standardiserat färgkommunikationssystem. Dess färgbeteckningar och exakta färgprover ger industrin de redskap den behöver för att alltid åstadkomma rätt färg på viktiga produkter."