Undertak ute

Många av våra fasadskivor kan användas som beklädnad på undersida takfot, balkonger mm. Även Minerit Normal passar bra i denna applikation.

Vi har tagit fram en samlingsbroschyr för detta speciella användningsområde.

> Undertak ute

Det finns också en samling konstruktioner och detaljer.

> Undertak ute konstruktioner