Väggbeklädnad

Cembrit Solid

Färg och dimensioner

Cembrit Solid / inne

Vald färg: S 030

Beställ gratis prov: S 030

S 030
S 071
S 101
S 131
S 191
S 212
S 282
S 353
S 334
S 757
S 525
S 656
S 606
S 616
S 515
S 676
S 747
S 151
Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass
S 030 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 030 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 030 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 030 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 030 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
S 030 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 030 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 071 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 071 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 071 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 071 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 071 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
S 071 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 071 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 101 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 101 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
S 101 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 101 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 101 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 101 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 101 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 131 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 131 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 191 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 191 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
S 191 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 191 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 191 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 191 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 191 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 212 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 212 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
S 212 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 212 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
S 212 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
S 212 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 212 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 282 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 282 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 353 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 353 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 334 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 334 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 757 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 757 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 525 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 525 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 656 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 656 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 606 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 606 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 616 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 616 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 515 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 515 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 676 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 676 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 747 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 747 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
S 151 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
S 151 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0

Hållbarhet

Cembrit Solid / inne

Sundahus

Se klassningen i miljödatabasen.

Byggvarubedömmningen 

Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.

Husproduktportalen

Registrerad

Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel