MINERIT

Cembrit Multi Force i inredningar

Glittriga byggskivor

Cembrit Multi Force (Minerit) tål i princip allt. Traditionellt används skivan i krävande inomhusmiljöer. Tills för några år sedan då designers och formgivare upptäckte skivans estetiska egenskaper. Senast såg vi den i baren på Urban Deli på Sveavägen i Stockholm.

Färg och dimensioner

Cembrit Multi Force inredningar

Vald färg: Obehandlad grå

Beställ gratis prov: Obehandlad grå

Obehandlad grå
Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass

Cembrit Multi Force inredningar

Ett hårt och hållfast material. I skivan Multi Force finns dessutom ett glitter som är fint.

Hållbarhet

Cembrit Multi Force inredningar

Sundahus

Se klassningen i miljödatabasen.

Byggvarubedömmningen 

Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.

Husproduktportalen

Registrerad

Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel