Från mardröm till husdröm :: Cembrit

Se film

play_video

Se video

Från mardrömmar till en husdröm

Heidi, Duy och deras son Jacob hade flyttat in i sitt drömhus: ett arkitektritat trähus med träspaljéer. Men det tog inte lång tid för drömmen att förvandlas till en mardröm, det fanns svamp i huset. De sanerade, men det kom tillbaka och dök upp på allt trä i fasaden.

Den lokala snickaren, rekommenderade fibercementplattor som är oorganiska och extremt motståndskraftiga mot rötta och svamp. Paret gjorde en resa från sitt hem i Hørning till Skanderborg för att se hur denna lösning ser ut på liknande hus. De såldes vid första anblicken.

Heidi och Duy valde därför att byta ut träfasaden till fibercement, och trots en tråkig start fick husägarna sitt drömhus så friskt och problemfritt som det borde ha varit från början.

’Den nya fasaden får många komplimanger från de som bor i närheten och besökande, och det är vanligt att förbipasserande stannar till och tar bilder på det stilrena vackra, svarta fibercementhuset.’ berättar Heidi.

Underhållsfri elegans

För att bli av med svampen helt av-lägsnade snickaren först alla träsnickerier i huset, därefter tog arbetet med att sätta upp det håll-bara och färgbeständiga fiberce-mentskivan Cembrit Solid vid.

Heidi och Duy säger att de själva hade svårt att föreställa sig hur en fibercementlösning skulle se ut, samtidigt som var grannarna också skeptiska till projektet. Det fär-diga resultatet skingrade dock snabbt all skepsis - både bland grannarna och familjen själva. Sär-skilt Heidi är väldigt nöjd med ut-seendet på huset, som verkar väl-digt snyggt. Detta beror delvis på deras val av den genomfärgade Cem-brit Solid, som har en djup svart färg och en halvmatt yta med ett exklusivt uttryck.

Renoveringen omfattade:

 
Rivning av träpaneler och reglar
 

Ny fasadkonstruktion med Cembrit Solid S191
 fasadpaneler i fibercement


 Ny terrass

Få hjälp av en av våra återförsäljare