Sockelskiva

Cembrit Rock

Klä in fula marksocklar

Färg och dimensioner

Cembrit Rock

Vald färg: Ash

Beställ gratis prov: Ash

Ash
Clay
Coal
Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass
Ash 12 mm 1200 mm 2500 mm B-s1,d0
Ash 12 mm 595 mm 2500 mm B-s1,d0
Clay 12 mm 1200 mm 2500 mm B-s1,d0
Clay 12 mm 595 mm 2500 mm B-s1,d0
Coal 12 mm 1200 mm 2500 mm B-s1,d0
Coal 12 mm 595 mm 2500 mm B-s1,d0

Cembrit Rock

Sockelskivor som ger dig en snygg och tålig husgrund

En stark och styv fibercementskiva van vid nordiskt klimat. Fasadsockelskiva med yta av krossad natursten. Den ruttnar och möglar inte och angrips inte heller av gnagare eller hackspett.

Cembrit Rock basskiva är cementbunden och har armering av cellulosafibrer. Skivans höga pH motverkar mögelpåväxt.

Cembrit Rock kan grävas ned i mark utan att påverkas negativt.

Skivan tål att exponeras som den är.

Färgskillnader kan förekomma såväl inom skiva eller mellan skivor.

Skivan kan även användas som dekorativ fasadbeklädnad t ex som accent till de andra typerna av fasadskivorna. 

Hållbarhet

Cembrit Rock

Sundahus

Se klassningen i miljödatabasen.

Byggvarubedömmningen 

Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.

 

 

Video

Cembrit Rock

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

Referenser

Cembrit Rock

Vald färg: Ash

Montering

Cembrit Rock

Cembrit Rock är till för att klä in fula marksocklar på ett snyggt och enkelt sätt.

Börja med att kapa till rätt längd på skivorna. Såga mot baksidan med stick- eller cirkelsåg med hårdmetallblad. Vi rekommenderar att du använder munskydd och helst arbetar utomhus.

Läkt

Skivan monteras på träläkt med måtten 28x95mm, 28x70mm. Läktens avstånd får vara max cc 627 mm.

Den bredare läkten används där det kommer bli skivfog för att få plats med skruven på båda skivorna.

Den smalare monteras mitt på skivan. Läkten skall inte vara tryckimpregnerad.

Gummiremsa på läkt

Montera EPDM-gummit från den övre kanten på läkten genom att fästa med häftklammer.

På den smala läkten klamras det smala EPDM-gummit fast.

Och på den bredare läkten används det bredare EPDM-gummit. Undvik att häfta mitt i gummit eftersom klammer kan synas mellan skivorna. Skär av EPDM-gummit i nedre kant längs med läkten.

I hörn används det breda gummit, halv hälften på varje sida över om hörnet.

8 mm fog

Montera skivorna från hörnet. Använd vårt distansverktyg för att få rätt avstånd i alla fogar, nämligen 8 mm.

Skivorna kan grävas ner upp till 100 mm vilket gör tillpassningen till marken enkel. Kontrollera löpande att skivorna hamnar i våg.

Skruva med vår matchande skruv

Skruva skivorna minst 100 mm från hörnet och minst 30 mm från kanten. Infästningspunkterna skall vara max 400 mm.

Använd vår självborrande skruv för att slippa förborra, vi har skruven i skivans färg.

 

Motfyll

När monteringen är klar kan du motfylla med dränerande grus.