Cembrit Windstopper som passivt brandskydd 

Cembrit Windstopper har fått flera specialområden på grund av sina robusta och brandsäkra egenskaper.

Vindskydd i yttervägg

Vindskydd i Br1 byggnader ska vara av obrännbart material A2-s1, d-0. Cembrit Windstopper Extreme 4,5 fungerar även som tillfällig fasad och ger en bra brandsäkerhet under byggtiden.

Luftspalt bakom t ex tegel bör ha brandsäkert vindskydd då spridning i luftspalter där är svåra att släcka och sprider sig med hög hastighet. 

I yttertak som brandskydd mot andra byggnader

Underlagstak Enligt BBR 21 ska skydd mot flygbrand anordnas och brandspridning i taktäckningen begränsas (BFS 2011:36 och BFS 2011:26).

Vid mindre avstånd till intilligande byggnad än 8 m skall underlaget för tätskikt vara obrännbart material A2-s1, d-0. Cembrit Windstoper Extreme 4,5 mm klarar detta krav och är också fuktbeständigt. Skivan kompletterar t ex plywood. 

 


 VINDSKYDD

BARA 4,5 mm

Brandklass: A2 -s1, d0 Tål både fukt och höga temperaturer.

Tj 9 mm

Används där det också finns extra höga krav på ljudisolering eller på hållfasthet.

Lagerformat

Tjocklek x Format  4,5 x 1200 x 2700 mm 4,5 x 900 x 2700  mm 9 x 900 x 2700 mm   Fler standardformat finns.

Här berättar vi mer