Brandsäker specialskiva för inomhusbruk och regnskyddade byggdelar ute

 

Cembrit Multi Force har egenskaper som gör att den löser problem inom flera specialområden och inte minst brandskyddande funktion. 

Nedan leder dig till produktsidor och de instruktioner du behöver för respektive användningsområde.

Mellanväggar

Cembrit väggtyper med Cembrit Multi Force finns detaljerat uppställda med fler egenskaper, se *Nya anvisningen* som finns på hemsidan. Det är andra egenskaper såsom fuktbeständighet, robusthet i kombination med brandsäkerheten som avgör om Cembrit Multi Force väggen blir bäst för ändamålet. Här är typiska rum:

  • Miljöhus
  • Soprum
  • Apparatrum
  • Fläktrum
  • Parkeringsgarage

Ofta har man inte samma samma krav på båda sidor om väggen. Det är möjligt att kombinera två väggtyper om de är helt symetriska så att man kan härleda att utbytet blir likvärdigt. 

Exempel

Vägg med 2x12 mm Cembrit Multi Force på båda sidor jmfr med 2x13 mm gips på båda sidor med samma reglar och samma brandklass. Båda skivorna på ena sidan kan bytas ut och väggen får samma brandklass. Anm Man kan inte byta ut ett av skivlagren så att det blir 12+13 mm eftersom detta inte är testat.

Fukt- & mögelsäker
Obrännbar

Brandklass: A1 (dvs helt obrännbart material och i högsta klassen).

Brandceller

Här är två enkla recept på hur du skapar godkända brandceller:

  • EI 30 12 mm Multi Force på båda sidor om reglar av trä eller stål.
  • EI 60 2x12 mm Multi Force på båda sidor om reglar av trä eller stål.

Schaktväggar

I betonghus platsgjutna såväl prefab finns det bygg-nadsdelar som måste utföras i lättare konstruktioner men ändå skall stå emot det som de homogena tyngre konstruktionerna. Hit hör schaktväggar. 

Andra konstruktioner inomhus

Här är några andra vanliga användningar där Cembrit Multi Force brandsäkerhet är avgörande.

Användning utomhus / tak

  • Takfotsinklädnad
  • Undersida balkonger och skärmtak
  • Undertak ute  

Här finns mer information om dessa brandsäkra konstruktioner.

Mer intressant fakta på produktsidan

Här berättar vi mer