Det finns fibercement både för de små renoveringarna och till de mer omfattande. Underhållsfria material gör att husägaren gör en bra investering för framtiden. En del av lösningarna gör det betydligt enklare att uppdatara huset jämfört med andra varianter. Om vi börjar från grunden är det sockelskivorna som du hittar under byggskivor. Det finns fasadskivor i olika design men byggskivan Cembrit Construction är också väldigt användbar. Gavelspetsar, vindskivor och takfotsinklädnad kan vara ett enkelt sätt att ge huset en ansiktslyft. 
LÄTTA FASADER
I samband med renovering kan man genomföra en lång räcka energibesparande förbättringar. Med tunna vindskyddskivor och de lätta fasadskivorna får du t ex bra plats med isolering och bra täthet ger betydligt mindre förbrukning. 

1. Böljeplattor på tak Cembrit Böljeplattor ökar i popularitet. Den ger ett modernt uttryck, som både påminner om tegel men har ett eget rustikt utseende. Låg vikt och ett smakligt pris får man på köpet.
2. Gavelspetsar
Vårt breda sortiment av underhållsfria fasadprodukter ger många möjligheter när beklädnaden på gaveln skall bytas. Cembrit plank är bra för dem som gillar utseendet av träpanel men inte att skrapa och måla om den. Gavelspetsen är ju också den del av en villas fasad som är svårast att komma åt. Även de andra fasadskivirna är fina tillsammans med tegel och puts.
3. Takfot/Vindskiva och entrétak
De underhållsfria Cembrit paneler är extra tryggt inte bara ur brandsäkerhet utan genom sin vädertålighet i dessa utsatta byggdelar. 
Tillbyggnader
Tillbyggnader skall antingen anpassas till det gamla eller ha en helt egen modern look. Funkishus är exempel på hus med skivor redan från början. Om dessa skall bytas kan fasaden på tillbyggnaden få samma utformning. Vanligaste är dock kontrast i både yta och färgsättning.
4. Fasader
Vid tilläggsisolering är det bra att välja ett fuktsäkert vindskydd så att du får ut så bra effekt som möjligt av åtgärden. Ventilerad fasadbeklädnad av fibercement ger många fördelar.

Fasadrenovering i Bohuslän

Västkustens salta vindar ställer höga krav

Fasadrenovering BFR 

Miljongrammet i ljus funkis