Cembrit Living Architects

Cembrit Living Architects är ett team specialister som är helt fokuserade till att inspirera och ge kunskapstöd hur arkitekter över hela Norden kan arbeta kreativt med fasadskivor.

Living Architects team är rådgivare från våra lokalkontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland,  och det är inte en tillfällighet att arbetet startar här. Nordiska arkitekter har nämligen en  särkild status i världen. Med Living Architects-initiativet lockar vi till ökad dialog för att kunna möta arkitekternas intentioner och behov, så att vi tillsammans kan skapa innovativa lösningar och idéer, något som kan gagna och inspirera hela branschen.

Arkitektyrket är en central och viktig del inom byggandet och därför är det naturligt att vi som ledande byggmaterialleverantör bidrar till att skapa bättre ramar för samarbete med arkitekter. Vår önskan är att satsningen Living-Architects kan bidra till att inspirera till mer samarbete mellan byggparterna, men också skapa ett forum för kunskapsdelning mellan de nordiska arkitektbyråerna.
 

Hållbart byggande handlar om att bygga snålt med tanke på naturesurser men också funktionellt så att huset får lång livslängd. Fibercementskivor används i lättbyggnadsteknik och är ett fint komplement där kraven är extra höga. 

 

Vill du få rådgivning eller tips?