Mellanväggar, ytterväggar, mellanbjälklag med brandklassade konstruktioner :: Cembrit