WOOD LOOK

Cembrit Plank Original

Bekymmersfria fasader med äkta träkänsla.

Läs mer här

Cembrit Wood Look

Den unika fasadlösningen kombinerar det naturliga träutseendet med fördelarna med fibercement - icke brännbart med certifierad brandskyddsklass, A2 - s1, d0 och väderbeständig utan skyddande målarfärg.   Det höga pH-värdet i fibercementmaterialet gör det särskilt motståndskraftigt mot alger, mögel och svamp. På grund av dess unika egenskaper är Cembrit Plank och Panel permanent skyddade mot fukt, ruttnande, sprickbildning och deformation under och efter installationen. UV-skyddet förhindrar att färgerna bleknar. Regelbunden ommålning är inte nödvändig. Addera naturens egen formgivning. Få styrkan och robustheten i fibercement. Krydda med personliget.

Fibercement paneler från specialisten

Cembrit Plank och Cembrit Panel är det trygga valet och en unik fasadlösning Materialet lockar inte skadedjur. Det är motståndskraftigt och behöver inte skyddas mot svullnad eller sprickbildning - vilket ger dig längre livslängd och slipper ta återkommande reparationskostnader.    Vi vill särkilt påpeka den höga väderbeständigheten och hållbarheten. Dessutom finns en 15-års garanti mot materialskador om detta skulle uppstå trots korrekt installation, kvaliteten på färgskiktet, baksidebeläggningen till transportförpacning av lindade skyddsfolien.

Nästintill underhållsfritt och långvarigt alternativ till trä

De robusta och tåliga fasadlösningarna Cembrit Plank och Cembrit Panel ersätter det underhållsintensiva träet utomhus och erbjuder ett naturligt träutseende i kombination med stabilitet och lång livslängd.   Vi förbättrar löpande Cembrit Plank och Cembrit Panel så att de passar fler husägare samtidigt som kan snickare och takinstallatörer arbeta smidigt.

Välj Cembrit Plank till ditt sommarhus

Oavsett om du väljer att använda Cembrit Plank på din sommarstuga, en villa eller en kontorsbyggnad, kommer det naturliga utseendet smälta in mot omgivningarna och passa in. Samtidigt sticker den ut år efter år på grund av sitt begränsade behov av underhåll - det skyddar helt enkelt huset mot alla slags väder. Du får njuta av sommarens lata dagar!   Läs mer i broschyren