It is life lived in colour.

Cembrit Cover

Med Cembrit Cover kan du välja fritt. Utöver färgpaletten vi förberett kan du välja helt egen färg bland mer än 2000 NCS®©. Skivorna är lackerade på grå basskiva.

Colourful fasadskivor

Cembrit Cover

Colourful fasadskivor

Cembrit Cover

Färg och dimensioner

Cembrit Cover

Vald färg: C 010

Beställ gratis prov: C 010

C 010
C 020
C 040
C 050
C 060
C 160
C 190
C 200
C 210
C 350
C 360
C 370
C 390
C 450
C 530
C 540
C 550
C 570
C 610
C 630
C 640
C 650
C 670
C 730
C 760
C 770

Speciella färger tillgängliga

Välj mellan 1900 NCS-alternativ som passar din individuella design - beroende på kvantitet och ledtid.
NCS-färgkoderna är inte en exakt färgangivelse, utan till för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.

Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass
C 010 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
C 010 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 020 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 020 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 020 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 020 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 040 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 040 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 040 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 040 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 050 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 050 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 050 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 050 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 060 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 160 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 190 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 190 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 190 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 190 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 200 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 200 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 200 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 200 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 210 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 350 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 350 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 350 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 350 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 360 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
C 370 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 370 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 370 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 370 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 390 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 390 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 390 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 390 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 450 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 450 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 450 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 530 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 530 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 530 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 530 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 530 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 540 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 540 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 540 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 540 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 550 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 550 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 550 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 550 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 570 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 570 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 570 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 570 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 610 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 610 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 610 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 610 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 610 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 630 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 630 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 630 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 630 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 640 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 640 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 640 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 640 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 650 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 650 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 650 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 650 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 670 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 670 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 670 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 670 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 730 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 730 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 730 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 730 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 760 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 760 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 760 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 760 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 770 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 770 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
C 770 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
C 770 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0

Cembrit Cover

It is life lived in colour.

Cembrit Cover handlar om utseende och om att skapa ett bestående första intryck. Detta är skivan du skulle ta med dig på en premiär: Sprakande, men aldrig för mycket. Uttrycksfull, men med något viktigt att säga.

Med oändliga färgvariationer låter Cembrit Cover dig utforska och skapa alla arkitektoniska idéer och blir en konstant källa till livlig energi. Det är alltså perfekt för byggnader som skall inrymma lärande, skratt och liv.

Smälta in eller sticka ut?

Grå basskiva/täckande lack Glansvärde ca 15-20 Förutom 26 sprakande färger i grundpaletten kan Cover fås i de flesta NCS-kulörer.

Du kan välja fritt. Utöver färgpaletten vi förberett kan du välja helt egen färg bland mer än 2000 NCS®©

Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Egenskaper: Fabrikslackerade skivor på grå eller genomfärgade skivor. Tålig och slät yta. Skivorna är brandsäkra och har ett minimalt underhållsbehov och kan målas om.

Byggnadstyper: Alla typer av fasader samt undertak såsom i arkader, entrétak, takfötter m fl.

 

Produktfunktioner:
OBRÄNNBAR
SLITSTARK OCH ROBUST
UNDERHÅLLFRI
MOTSTÅND MOT RÖTA OCH MÖGELANGREPP
SLAGTÅLIG
BRETT FÄRGURVAL
GENOMFÄRGAD

Teknisk data

Material

Fibercement

Yta och struktur

Vattenbaserad akrylatlack på grå basskiva

Typ

Ytbehandlad

Färger

26

Brandskyddsklass

A2 - s1, d0

Infästning trä

Cembrit lackerade fasadskruvar med centrerande TPE- bricka finns i två typer: SCR-W 4

Fästning aluminium

Använd Cembrit lackerad nit Riv-A 4

Infästning stål

Cembrit lackerad nit Riv-S 4

Hållbarhet

Cembrit Cover

Sundahus

Se klassningen i miljödatabasen.

Byggvarubedömmningen 

Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.

Husproduktportalen

Registrerad

Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel

 

Video

Cembrit Cover

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

Referenser

Cembrit Cover

Vald färg: C 010

Montering

Cembrit Cover

Monteras enligt något av Cembrits Fasadsystem.