En stark och styv skiva med många användningar

Cembrit Construction

En  grå frostbeständig fibercementskiva van vid nordiskt klimat. Detta är fasadskivan i MINERIT CONCEPT. Här berättar vi om fasadapplikation och har samlat dokumentationen. Under FUNKTIONSSKIVOR / MINERIT visar vi de andra användningarna.

Färg och dimensioner

Cembrit Construction

Vald färg: Obehandlad grå

Beställ gratis prov: grå

grå
Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass
grå 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
grå 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0

Cembrit Construction

Cembrit Construction är en högkvalitativ byggskiva i högkvalitativ fibercement och används även som beklädnad i ventilerade fasader. Skivan används ofta på bostadshus, villor, kontorshus, skolor, sporthallar, hotell och förråd mm.

Ett mineraliskt underlag för ”betongfärger”. Cembrit Construction är en fibercementskiva som alltid bör målas av estetiska skäl.

Skivorna är robusta. Skivorna är också brandsäkra och P-märkta för användning i BR-1 byggnad även på träläkt.

De används i enkla applikationer och till utsatta inklädnader. Men också i designade fasadlösningar.
• Hela fasader
• Komplement till andra fasadmaterial t.ex. bröstningar
• Höga socklar t. ex. vid terrasser
• Avskärmningar utomhus

Cembrit Construction har också en mängd specialanvändningar såsom trafikbullerskärmar (hela beklädnaden eller bara den mest utsatta markanslutningen)

Hållbarhet

Cembrit Construction

Sundahus

Se klassningen i miljödatabasen.

Byggvarubedömmningen 

Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.

Husproduktportalen

Registrerad

Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel

 

Montering

Cembrit Construction