Böljeplattor på fasad

Cembrit W146-8 och W177-6

Vågprofiler två former

liggande eller ...

Böljeplattor fasad

Cembrit W146-8 och W177-6

... stående montage

Det finns en toppig och en sinusprofil

 

Cembrit W146-8

Cembrit W177-6

Cembrit W146-8

Cembrit W146-8 korrugerade fibercementskivor finns fabrikslackerad i flera kulörer och även som cementgrå omålad vilket ger ett skiftande uttryck. Dessa mjukt böjda plattor med sina funktionella genskaper ger en ventilead fasadbeklädnad med litet underhåll. Cembrit vågprofil W146-8 är särskilt lämplig för stora fasadytor.

Cembrit W177-6

Naturliga och vackra fasader i fibercement. Cembrit vågprofil W177-6 är en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande än W146-8. Profilerna passar alla typer av byggnader till exempel skolor, fritidshus och sporthallar. 

Böljeplattor på tak och fasad

De vågformade skivorna används ofta både på fasaden och tak. Takskivorna finns endast naturgrå cementfärgad.