AUTHENTIC

Cembrit Patina Original

Genomfärgade med slipad yta

Möt en fasadskiva som må vara en standardprodukt, men ändå är allt annat än vanlig. Den är genomfärgen och ger huset en stenkarraktär.

AUTHENTIC

Cembrit Patina Original

Anything but ordinary.

 Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster.

AUTHENTIC

Cembrit Patina Original

Levande yta

Denna patineringseffekt är mest markant på Cembrit P 070 och minst på P 222.

Färg och dimensioner

Cembrit Patina Original

Vald färg: P 020

Beställ gratis prov: P 020

P 020
P 050
P 070
P 222
P 313
P 323
P 333
P 343
P 545
P 565
P 626
Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass
P 020 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 020 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 050 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 070 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 222 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
P 313 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 313 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 313 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 313 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 323 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 323 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 323 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 323 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 333 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 333 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 333 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 333 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 343 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 343 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 343 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 343 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 592 mm 2992 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 592 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 292 mm 2392 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 592 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 545 8 mm 292 mm 1192 mm A2-s1,d0
P 565 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 565 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 565 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 565 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 626 8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 626 8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 626 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 626 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0

Cembrit Patina Original

Möt en fasadskiva som må vara en standardprodukt, men ändå är allt annat än vanlig.

Cembrit Patina Original har fina sliplinjer på ytan. Den finns i ett antal naturliga och tidlösa kulörer – som skiftar och ger byggnaden ett livfullt uttryck. Den här fasadskivan patineras vackert med tiden. Den har en materialitet som tillför en estetisk känsla till byggnaden med unika och subtila variationer på ytan.

Cembrit Patina Original kombinerar prestanda med en modern och mångsidig look. I en tid när alla eftersträvar något naturligt och äkta så är Cembrit Patina Original “the real deal”.

Särskilda produktegenskaper:
• Naturlig och autentisk look
• Fina sliplinjer på ytan
• Patineringen framhäver det individuella uttrycket på byggnaden
• Så gott som underhållsfritt

Produktfunktioner:
OBRÄNNBAR
SLITSTARK OCH ROBUST
UNDERHÅLLFRI
SLAGTÅLIG
MOTSTÅND MOT RÖTA OCH MÖGELANGREPP
GENOMFÄRGAD

Teknisk data

Material

Fibercement

Typ

Genomfärgad

Yta och struktur

Cembrit Patina Original är en fibercementskiva med slipad yta. En skiva som känns igen med sina naturliga variationer både mellan skivor och över tid. En homogen

Färger

11

Brandskyddsklass

A2 - s1, d0

Infästning trä

Cembrit lackerade fasadskruvar finns i två typer: SCR-W 4

Infästning stål

Cembrit lackerad nit Riv-S 4

Fästning aluminium

Använd Cembrit lackerad nit Riv-A 4

Hållbarhet

Cembrit Patina Original

Sundahus

Se klassningen i miljödatabasen.

Byggvarubedömmningen 

Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.

Husproduktportalen

Registrerad

Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel

 

Video

Cembrit Patina Original

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

Referenser

Cembrit Patina Original

Vald färg: P 020

Montering

Cembrit Patina Original

Montering av ventilerade fasadbeklädnader

Se filmen

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Lagring av skivor

Plastemballaget är endast ett transportskydd och ska avlägsnas omedelbart vid leverans. Cembrit fasadskivor tål väder och vind i nordiskt klimat under mycket lång tid. Detta gäller när skivan är monterad på fasaden. När skivorna ligger tätt tillsammans på pallen så kan vatten sugas in mellan skivorna och missfärga ytan.

Viktigt

  • Lagra alltid skivorna på plant underlag, under tak eller väderskyddade under presenning med ventilation
  • Vid lagring av hela pallar får stapeln endast bestå av max 2 pallar
  • Lyft skivan av pallen. Drag ej av skivorna då de kan repas
  • Pallarna flyttas med hjälp av teleskopslastare eller gaffeltruck. Det går inte att använda pallyft eftersom underdelen är massiv
  • Om skivorna flyttas från leveranspallen till annan pall måste mellanläggsfoamen återigen placeras mellan skivorna

Montage

 

Det finns flera system för att montera Cembrit Patina, nedan beskriver vi det vanligaste sättet där man monterar skivorna kant i kant på träläkt. 

 

Cembrit Patina monteras på träläkt som inte är tryckimpregnerad.

Skivan monteras liggande på stående träläkt med måtten 28x95 mm och 28x45 mm. Läktens avstånd får vara max cc 625 mm.

Den bredare läkten används där det kommer bli skivfog för att få plats med skruven på båda skivorna. 

Läkten bör vara 50 mm kortare än väggen både uppe och nere för att de inte skall bli synliga.

Montera EPDM-gummit från den övre kanten på läkten genom att fästa med häftklammer. 

På den smala läkten klamras det smala EPDM-gummit fast.

Och på den bredare läkten används det bredare EPDM-gummit. Undvik att häfta mitt i EPDM-gummit eftersom klammer kan synas mellan skivorna. 

Borra hål i skivan för skruven. Hålen skall vara 7 mm och borras 25mm in från kanten och 100mm från hörnet på skivan. Infästningspunkterna får vara på max 400 mm längs långsidan. Borsta av skivan före montering.

Borra ett fixeringshål i mitten på skivan för att kunna fixera och hålla den på plats. Hålet skall vara 5 mm.

Lämna 15 mm i öppet mellanrum till angränsande fasaddel över och under skivytan för att få en ventilerad och dränerad luftspalt. Skivorna monteras med 8 mm fog både på kort- och långsidan. Använda vårt distansverktyg för rätt avstånd i fogen. Du kan också använda en bit av fasadskivan som ju också är 8 mm.

 

Mot varje långsidas överkant monteras en foglist i aluminium. Listen kläms fast mellan skivan och EPDM-gummit. Listen skall vara samma längd som skivan. Listen skyddar bakomvarande stomme från vind och fukt. Och skapar samtidigt en snygg fasad.

 

Nästa skiva placeras sedan mot listen och monteras.

Använd vårt distansverktyg för att få rätt fogavstånd mellan listen och skivorna.

Mot hörnen lämnas också 8 mm fog. Välj mellan utförande kant i kant eller använd hörnlist.

 

Skivan montera med en fog på ca 15-20 mm mot undersidan på taket.

Se monteringsanvisning och fasadsystemem för ytterligare montageinstruktioner och lösningar.

 

Viktigt

  • Sågdamm måste omedelbart tas bort från skivan. Dammet kan ge permanenta fläckar. 
  • Om skivan kapas på arbetsplatsen ska kapytor gradas med bryne eller sandpapper.
  • Borra en skiva i taget för att undvika damm mellan ! skivorna. Dammsug eller blås bort damm.

Utan förborrning

Använd Cembritfasadskruv SCR-WW 4,9 x 38 som är självborrande och hålförstorande. Skruven ska dras så att skallen endast ligger lätt an mot skivan. 

Förborrning

För infästning av fasadskivor i träläkt ska Cembritfasadskruv SCR-W 4,5 x 36 användas. Förborra alla infästningspunkter med skarpslipad hårdmetallborr. Hålen skall ha diameter 8 mm. Fixeringshål ska används med diameter 5 mm. Borra från framsidan med stöd under, t.ex en träregel, med ca 1500 r/min.

Cembrit Patina skall ej kantförseglas!

Träläkt skall vara stående.

Se monteringsanvisning på träläkt

Se monteringsanvisning på stålläkt