AUTHENTIC

Cembrit Patina Inline

Walking the line between shadow and light

AUTHENTIC

Cembrit Patina Inline

Genomfärgad med 3D effekt

Effektfullt tillsammans med släta fasadskivor.

AUTHENTIC

Cembrit Patina Inline

Ny färg

Lyster och kontraster ger ett spel i fasaden som ändrar sig under dagen. 

AUTHENTIC

Cembrit Patina Inline

Ny färg

Nu finns Patina Inline i vita färgen P222i

Färg och dimensioner

Cembrit Patina Inline

Vald färg: P 020

Beställ gratis prov: P 020

P 020
P 050
P 070
P 222
P 545
Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass
P 020 9.5/8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 020 9.5/8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 020 9.5/8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 020 9.5/8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 050 9.5/8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 050 9.5/8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 050 9.5/8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 050 9.5/8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 070 9.5/8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 070 9.5/8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 070 9.5/8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 070 9.5/8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 222 9.5/8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 222 9.5/8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 222 9.5/8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 222 9.5/8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 545 9.5/8 mm 1250 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 545 9.5/8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
P 545 9.5/8 mm 1250 mm 2500 mm A2-s1,d0
P 545 9.5/8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0

Cembrit Patina Inline

Med frästa linjära spår i fasadskivan ger Cembrit Patina Inline en 3D-effekt till byggnaden. Linjerna i kombination med dagsljuset och betraktningsvinkeln ger en levande yta som förändras över dagen. Cembrit Patina Inline ger djup och karaktär till byggnadens design.

Den naturliga och autentiska Cembrit Patina Inline-skivan ger ett signifikant skuggspel över ytan – som blir ännu mer intressant när man kombinerar ett horisontellt och vertikalt montage med skivorna.

Cembrit Patina Inline är det senaste tillskottet till vår Cembrit Patina design line och den har samma starka egenskaper som Cembrit Patina Original och Cembrit Patina Rough – genomfärgad och homogen skiva, obrännbar och så gott som underhållsfri. Den patinerar även med tiden – något som förstärker dess naturliga uttryck.

Särskilda produktegenskaper:
• Frästa linjära spår som ger en tydlig 3D-effekt till fasaden
• Ger en ytterligare möjlighet att framhäva utvalda delar av byggnaden
• Även möjligt att specialbeställa andra mönster

Förändring kan ta tid. Men ibland behöver man bara en dag. De infrästa spåren adderar en unik och lekfull skuggeffekt allteftersom dagsljuset vandrar över fasaden. Cembrit Patina Inline är valet för dem som verkligen vill att byggnaden ska vara levande över tid.

Produktfunktioner:
OBRÄNNBAR
SLITSTARK OCH ROBUST
UNDERHÅLLFRI
MOTSTÅND MOT RÖTA OCH MÖGELANGREPP
SLAGTÅLIG
GENOMFÄRGAD

Teknisk data

Material

Fibercement

Yta och struktur

Cembrit Patina Inline skapar ny 3D-effekt till din byggnad med sina infrästa linjära spår i ytan. Skivan har också en hydrofoberad yta.

Typ

Genomfärgad

Färger

5

Brandskyddsklass

A2 - s1, d0

Infästning trä

Cembrit lackerade fasadskruvar finns i två typer: SCR-W 4

Fästning aluminium

Använd Cembrit lackerad nit Riv-A 4

Infästning stål

Cembrit lackerad nit Riv-S 4

Hållbarhet

Cembrit Patina Inline

Video

Cembrit Patina Inline

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

play_video
Please accept marketing-cookies to watch this video.
play_video

Se filmen

Montering

Cembrit Patina Inline

Lagring av skivor

Plastemballaget är endast ett transportskydd och ska avlägsnas omedelbart vid leverans. Cembrit fasadskivor tål väder och vind i nordiskt klimat under mycket lång tid. Detta gäller när skivan är monterad på fasaden. När skivorna ligger tätt tillsammans på pallen så kan vatten sugas in mellan skivorna och missfärga ytan.

Viktigt

  • Lagra alltid skivorna på plant underlag, under tak eller väderskyddade under presenning med ventilation
  • Vid lagring av hela pallar får stapeln endast bestå av max 2 pallar
  • Lyft skivan av pallen. Drag ej av skivorna då de kan repas
  • Pallarna flyttas med hjälp av teleskopslastare eller gaffeltruck. Det går inte att använda pallyft eftersom underdelen är massiv
  • Om skivorna flyttas från leveranspallen till annan pall måste mellanläggsfoamen återigen placeras mellan skivorna

Montage

Det finns flera system för att montera Cembrit Patina Inline, nedan beskriver vi det vanligaste sättet där man monterar skivorna kant i kant på träläkt. 

Cembrit Patina Inline monteras på träläkt som inte är tryckimpregnerad.

Skivan monteras liggande på stående träläkt med måtten 28x95 mm och 28x45 mm. Läktens avstånd får vara max cc 625 mm.

Den bredare läkten används där det kommer bli skivfog för att få plats med skruven på båda skivorna. 

Det man måste tänka på är att skruvarna ska sitta på ränderna. Därför behöver du justera placeringen på läkten vid mitten av skivan eftersom den där den har en dal.

Läkten bör vara 50 mm kortare än väggen både uppe och nere för att de inte skall bli synliga.

Montera EPDM-gummit från den övre kanten på läkten genom att fästa med häftklammer. 

På den smala läkten klamras det smala EPDM-gummit fast.

Och på den bredare läkten används det bredare EPDM-gummit. Undvik att häfta mitt i EPDM-gummit eftersom klammer kan synas mellan skivorna. 

Borra hål i skivan för skruven. Hålen skall vara 7 mm och borras 25mm in från kanten och 100mm från hörnet på skivan. Infästningspunkterna får vara på max 400 mm längs långsidan. Borsta av skivan före montering.

Borra ett fixeringshål i mitten på skivan för att kunna fixera och hålla den på plats. Hålet skall vara 5 mm.

Lämna 15 mm i öppet mellanrum till angränsande fasaddel över och under skivytan för att få en ventilerad och dränerad luftspalt. Skivorna monteras med 8 mm fog både på kort- och långsidan. Använda vårt distansverktyg för rätt avstånd i fogen. Du kan också använda en bit av fasadskivan som ju också är 8 mm.

 

Mot varje långsidas överkant monteras en foglist i aluminium. Listen kläms fast mellan skivan och EPDM-gummit. Listen skall vara samma längd som skivan. Listen skyddar bakomvarande stomme från vind och fukt. Och skapar samtidigt en snygg fasad.

Viktigt

  • Sågdamm måste omedelbart tas bort från skivan. Dammet kan ge permanenta fläckar. 
  • Om skivan kapas på arbetsplatsen ska kapytor gradas med bryne eller sandpapper.
  • Borra en skiva i taget för att undvika damm mellan ! skivorna. Dammsug eller blås bort damm.

Utan förborrning

Använd Cembritfasadskruv SCR-WW 4,9 x 38 som är självborrande och hålförstorande. Skruven ska dras så att skallen endast ligger lätt an mot skivan. 

Förborrning

För infästning av fasadskivor i träläkt ska Cembritfasadskruv SCR-W 4,5 x 36 användas. Förborra alla infästningspunkter med skarpslipad hårdmetallborr. Hålen skall ha diameter 8 mm. Fixeringshål ska används med diameter 5 mm. Borra från framsidan med stöd under, t.ex en träregel, med ca 1500 r/min.

Cembrit Patina skall ej kantförseglas!

Monteringsanvisningarna för trä- resp stålläkt skall kombineras med den speciella monteringsanvisningen för Cembrit Patina Inline. De finns här under Ladda ner.