Cembrit - bra att veta

FAQ - Måste vi montera foglister?

 
Foglister behövs för att fasadens yttre skikt (regnkappan) ska vara tät. Visuellt ser fasaden ofärdig ut utan horisontallister. 

 

 

Se bilden ovan,  Stora bilden visar hur det kan se ut utan lister och lilla bilden infälld visar det mer enhetliga och för ögat mer vilsamma intrycket med lister.