Cembrit - bra att veta

FAQ - I vilken ordning skall plåt och fasadskivorna monteras?

 

Plåtslagaren skall alltid vara först på plats.  Sedan blir det ganska lätt för snickaren som monterar skivorna att anpassa dem till plåten. Generellt är det egentligen inget speciellt som gäller kring hur plåtningen skall utföras.

Tyvärr har vi sett på många byggen att man gör omvänt. Nackdelen är att det blir svårt för plåtslagaren att säkerställa att vattnet leds ut på ett bra sätt och det blir en del underliga speciallösningar.