Den ventilerade fasaden

Cembrits fasadskivor tillför inte bara personlighet och kvalitet. De är dessutom det perfekta ytskiktet på en ventilerad fasad.

En ventilerad fasad minimerar temperaturväxlingarna i väggen genom året. Solens värme reflekteras bort från byggnaden på sommaren, och isoleringen bakom fasadskivorna reducerar värmeförluster vid lägre temperaturer. Samtidigt hjälper den naturliga ventilationen i luftspalten till att torka upp kondens.

Den ventilerade fasaden har flera fördelar:

  • Skyddar den bakomliggande konstruktionen mot väder och vind
  • Dränerar bort vatten från konstruktionen
  • Lättvikts-fasad ger energieffektiv design
  • Tunnare ytterväggar tack vare fasadskivans tjocklek

Den ventilerade fasaden ger möjligheter att kombinera olika fasadmaterial på samma grundstomme. Genom att kombinera fibercementskivorna med till exempel trä eller puts kan du ge byggnaden en modern och individuell look.