20. december 2021

LSS-boenden i Mjölby kommun 

– under budget och över förväntan

I orten Mantorp i Mjölby kommun har ett alldeles unikt LSS-boende blivit klart. Det är certifierat som Passivhus Classic med en ambition att uppnå en energiförbrukning som är 30 procent lägre än BBR’s ställda krav.

På taket är solcellspaneler är placerade i öst- och västlig riktning för att tillgodose byggnadernas energibehov. 

Huskropparna är klädda med glest placerade vertikala, smala träribbor som SIOOX-behandlas för att få naturligt en mjuk silvergrå yta. Men vad är det som skymtar bakom? Jo, Cembrit Construction. En frostbeständig, brandsäker och högkvalitativ fibercementskiva som har många användningsområden.

MINERIT ett praktiskt val

– Tack vare funktionsskivorna Cembrit Construction blir detta en underhållsfri fasad. Det är ju viktigt att den är det eftersom träribborna annars sitter i vägen, kommenterar Joakim Pettersson, Teknisk Chef på Cembrit

Kommunens slutrapport

Projektet har genomförts som ett Passivhus projekt och därför har energisamordnarens roll (energiexpert) varit viktig. Energisamordnare Simone Krautzer Wesslund (IG Passivhus Sverige AB) var involverad i projektet från förprojektering (gestaltning) till dess att bägge objekten färdigställdes och certifierades. Under hela projektgenomförandet visade konsulten hög kompetens och goda kunskaper i vilka faktorer som påverkar byggnadens energibehov, oavsett var i byggkedjan det hanteras.

Slutkostnaden landade på -454 466 jämfört med projektbudget.