05. januari 2021

Vi har intervjuat arkitekten

Skiftinge - en förskola där maskrosbarnen får blomma

Nya Skiftinge förskola sprakar och lever i sitt uttryck. Sidobyggnadernas lila färgtoner och lekfulla mönster framträder mot den högre huvudbyggnadens ljusgrå fasad i fibercement. En fasad som utsmyckats med skolans signum: maskrosor som sätter frön i vinden. 

Vi intervjuar Anette Eriksson, ansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

Vad hade du för gestaltningsidé?

– Min utgångspunkt var att bryta ned förskolan i tre delar. En enhet med avdelningar på varsin sida av en sammanbindande gemensam huvudbyggnad. För att ytterligare understryka min utgångspunkt så valde jag att exteriört klä de båda sidobyggnaderna med fibercementskivor i tre nyanser av lila som även är vridna 45 grader. Huvudbyggnaden har en nedtonad grå stående skiva med ett tydligt maskrosmönster, berättar Anette.

Hur kom du på idén med den speciella utsmyckningen?

– I den här utsatta miljön är förskolan en viktig länk till det övriga samhället. Maskrosorna symboliserar att detta är en plats där barnen kan växa och blomma ut trots en dålig och mager omgivande jordmån.

Hur tänkte du kring det lite ovanliga färgvalet?

– Jag ville ha en färg som skulle ge glädje men som även skulle fungera med de om givande befintliga materialen.