23. september 2022

Arkitektritad skivfasad på industriellt byggt bostadshus 

Byggmoduler under en fasad som både smälter in och sticker ut.

Vi har intervjuat arkitekten bakom det nyskapande Kv Mården i Kalix. Andréas Stenman på Part Group  har ritat 4-våningshuset som är byggt av volymelement berättar här om sitt fina projekt.

Stående Cembrit Transparent T383  faluröda skivor med laserade träreglar och Cembrit Patina P222 vita fasadskivor. Foto Erik Wernerlich

 

Vad hade du för gestaltningsidé?

Gestaltningen utgår från platsens förutsättningar. Fasadens formgivning ska smälta in i befintlig byggnadsmiljö – samtidigt som den tydligt visar upp en egen karaktär och tidsanda. Här finns en bred variation av byggnadsstilar och material. Genomgående finns många inslag av trä och tegelstrukturer, mycket går i röda och vita kulörer – Exempelvis den bevarandevärda trähusbyggnaden på andra sidan Lejonsgatan.

Med denna utgångspunkt, att skapa ett hus för sin plats, samt med modulsystemets volymer skapades ett mönster i fasaden med faluröda skivor från Cembrit som har en halvförskjutning för våningarna, vilket minner om tegelförbandens förskjutningar samt att det skapar en variation med förskjutna fönsterlägen som är något nytt i staden Kalix, något som sticker ut och väcker intresse. Volymskarvarna och även samtliga skivskarvar markeras tydligt, genomgående vertikalt och horisontellt och detta blir en naturlig del av gestaltningen där volymindelningen inte går att urskilja. Markeringen med utskjutande träreglar, träoljelaserade i faluröd och noga utvalt för att matcha fasadskivans röda ton, framhäver trä som material med strukturen som visas upp.

Balkonger och loftgångar går i en striktare inriktning för att balansera upp förskjutningarna i de röda fasaddelarna. Här har det vita plockats upp för att markera dessa tydligt. De vita fasadskivorna inom loftgångarna skapar också en ljus och trygg miljö kvällstid. Just hur byggnaden upplevs kvällstid är något som har beaktats särskilt mycket i gestaltningen då det i dessa norra delar av landet har långa och mörka perioder av dygnen. Inom de vita partierna av byggnadens fasad har en antracitgrå kulör valts för stålpelare, dörrar och fönster då denna går bra ihop med de faluröda partierna samt att det återfinns i kulörskalan i områdets bebyggelse.

 

 

Hade byggherren speciella önskemål kring materialvalet?

Detta tog dom upp i förfrågningsunderlaget:

  • Tilltalande fasadutformning,
  • Stor omsorg om de särskilda byggnadsdetaljerna för att bostadshuset ska få en egen karaktär,
  • Goda materialval exteriört

Hur kommer det sig att det blev just skivor i fibercement? 

Jag har arbetat med fibercement tidigare under min karriär i flera olika projekt.

Det är ett beständigt och kostnadseffektivt materialval som håller fint över tid, vilket är viktigt i de norra delarna av landet där väder växlar stort över året.

Det finns dessutom mängder med olika kulörer och texturer att välja mellan för att passa i gestaltningsidéerna.

Visualisering av Andréas Stenman

Fler bilder och mer info om detta projekt finns här