06. oktober 2021

Visionen om en trästad: Kvarteret Arken i Växjö

- nominerat till bästa nyproduktion

Kvarteret Arken nominerades till årets bästa nyproduktion 2020 och är byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad silver. Projektet består av tre byggnader med sammanlagt 85 lägenheter intill sjön Trummen i Växjö. Växjöbostäder var byggherre, Värends Entreprenad fick bygguppdraget och Sajt Arkitektstudio stod för designen. 

Växjö är en av flera svenska kommuner som arbetar med att utveckla egna träbyggnadsstrategier och verkar aktivt för ett ökat byggande i trä. Detta var därför en given utgångspunkt när kvarteret Arken skulle byggas. Alla materialval och den slutliga utformningen hade därutöver certifieringen Miljöbyggnad silver som mål.

Arkitekten berättar:

Hur tänkte ni kring designen av fasaden?

– Vi har använt oss av den grova träpanelen och och inslag av mörka skivor på de lite mer publika entrésidorna, de som vetter mot den stora vägen och sjön, och ljusa skivor mot den mer privata och intima gården. Träpanelen och de mörka skivorna är som ett skal på utsidan medan insidan, kärnan är ljus och lätt, berättar Nina Sandahl, ansvarig arkitekt på Sajt Arkitektstudio.


 Hur kom det sig att ni valde att kombinera fibercement och trä?

– Det blir en dynamik och ett sätt att leka med de olika materialens egenskaper och olikheter, som tyngd - lätthet, grovt - lent, ljust - mörkt osv.

Fler bilder på kv Arkens referenssida