30. maj 2020

Varför byggs skolor som går att sätta eld på?

Debatt i Dala-Demokraten

Först brann Gylle skola och inte långt därefter eldhärjades Tjärnaängskolan. Ingen av bränderna ses som naturlig och den senare utreds som mordbrand.  Trots att skolbränderna ökar i Dalarna byggs fortfarande skolor som går att sätta eld på.

Förskola i Stockholm. SISAB arbetat systematiskt med brandskyddet (anm ej den publicerade bilden).

Förra året brann 21 skolor och förskolor i Dalarna

Ingen annan byggnad i Sverige är så utsatt för bränder som just skolbyggnader och mer än hälften av alla bränder i skolor är anlagda. Det är dubbelt så hög andel som i samhället totalt sett. Förra året brann 21 skolor och förskolor i Dalarna. 14 av bränderna betecknas som avsiktliga. Det kan jämföras med totalt 14 bränder varav sex avsiktliga under 2018, enligt siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är viktigt att fråga sig varför det finns personer som vill bränna ner skolor, men också varför de lyckas med det. Särskilt när utvecklingen eskalerar och kostnaderna skenar. Det höjs röster om att det är "auktoritetskris", att det behövs mer ordning och reda, tydligare gränser och påföljder. Här finns säkert mycket att göra, men vi vill lyfta problemet ur ett annat perspektiv. Varför bygger man överhuvudtaget skolor som går att sätta eld på?

Skolbränder startar oftast från utsidan av skolbyggnaderna och efter skoltid, när ingen är på plats och kan anmäla. Förloppet är många gånger så snabbt att brandkåren inte hinner fram och de bränder som ger störst skador är de som börjar i fasaderna och sprider sig via takfoten upp på vinden. Nästan utan undantag handlar det då om skolor som är byggda med träpanel på fasaden, helt eller delvis, och med en luftspalt som går rakt upp genom takfoten utan något brandskydd däremellan.

För att hindra anlagda bränder måste vi bygga mer robust och välja obrännbara material. Det räcker inte som många byggherrar gör att förlita sig på Boverkets byggregler. I Brandforsks rapport ”Anlagda skolbränder går att förhindra” kan man läsa följande: ”En viktig slutsats när forskarna analyserat hur skolbränder sprider sig är att byggreglerna inte är utformade att skydda mot spridning från en brand som anlagts utomhus, utan för att begränsa spridningen av en brand inomhus”.

Gå till den publicerade artikeln.