20. september 2019

6 av 10 kommunala fastighetschefer skeptiska till att hyra skolor 

Behovet av samhällsfastigheter är på många håll akut

 

 

Många kommuner hyr idag skolfastigheter av privata företag istället för att äga dem själva. Cembrit frågade kommunernas fastighetschefer vad de tycker om den här utvecklingen och de flesta ogillar den. 

Behovet av samhällsfastigheter är på många håll akut och för att klara sin beläggning är det vanligt att kommuner hyr exempelvis skollokaler och äldreboenden av privata aktörer. Särskilt vanligt är detta i storstadsregionerna. Samhällsfastigheter har blivit en etablerad och växande bransch för många privata fastighetsföretag. Cembrit har frågat 50 kommunala fastighetschefer om vad de tycker om utvecklingen. Totalt 58 procent svarar att de ogillar utvecklingen, varav 48 procent tycker att den är ganska dålig och 10 procent att den är mycket dålig.

 

 

Detta är en flervånings SISAB förskola i Stockholm som ingår i konceptet "Framtidens förskola".

– För att det ska bli en långsiktigt hållbar lösning att hyra skollokaler krävs både att kommunen är en professionell kravställare och att motparten är skicklig i att uppföra och förvalta lokalerna. Oavsett vem som är ägare och byggherre är det viktigt att beakta arkitektoniska värden och kvalitéer för just skolbyggnader. Exempelvis är brandsäkerheten extra viktig, eftersom skolor ofta utsätts för anlagda bränder. En aktör som bygger många fastigheter av samma typ är i regel att föredra eftersom de har en helt annan bas i erfarenhetsåterkoppling, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

 

Om undersökningen: Cembrit har anlitat PFM research för att genomföra telefonintervjuer med 50 fastighetschefer i Sveriges största kommuner.