18. oktober 2021

Kompromisslös arkitektonisk kvalitet

Projektet som höjde hållbarhetsribban för danskt skolbyggande

Vid utbyggnaden av Skolen på Duevej 2017 sattes en ny milstolpe för danskt skolbygge . Skolan är den första byggnaden i sitt slag som uppnår DGNB Diamond-certifiering. En utmärkelse som hedrar särskilt hög arkitektonisk kvalitet, estetik och hållbarhet – och samtidigt ställer krav på materialval.

När arkitekten Valdemar Schmidt ritade skolan på Duevej i Frederiksberg 1903 – långt före miljöcertifieringar och hållbarhetskrav – visste han knappt att samma skola skulle stå som ett pionjärprojekt för modernt skolbygge mer än 100 år senare. Ändå var det så det blev.

Efter en genomgripande renovering 2017 har skolan hedrats med en av de högsta utmärkelserna för arkitektonisk kvalitet - DGNB Diamond-certifieringen.

Denna gång var det inte Valdemar Schmidt, utan istället AART arkitekter och Nordic Office of Architectur som stod vid rodret. Och från projektets start hade arkitektbyråerna höga ambitioner för samspelet mellan arkitektur och hållbarhet:

 

 

– Tillsammans med Frederiksbergs kommun har vi haft en ambition att skapa en skolbyggnad där vi fått maximal effekt av att kombinera en hållbar agenda med nya, inspirerande och hälsosamma lärmiljöer. Därför föreslog vi en utbyggnad med egen karaktär och agenda baserad på hållbara material, flexibla lokaler, litet underhållsbehov och inspirerande arkitektur i samklang med sin omgivning, säger arkitekt och partner på AART arkitekter Mads Nygaard. 

Material med referenser till närområdet

Den 1 150 kvadratmeter stora skolan har genomgått flera utbyggnader genom åren och består alltså delvis av byggnader från den ursprungliga kulturminnesmärkta skolbyggnaden från 1903.

För AART arkitekter var det viktigt att utbyggnaden passade in i Frederiksbergs villabyggnader och de material som fanns i området.  Därför är skolan bland annat klädd med fasad- & byggskivan Cembrit Construction. Skivan som sitter bakom ett raster av trälister i cederträ:

- Vi ville skapa en skola som framstår som mer öppen och utåtriktad i sitt uttryck, och som relaterar till sin närmiljö i skala och utformning. Cederfasaden är viktig för att ge byggnaden dess taktila kvalitet och välkomnande uttryck. På grund av träets långa livslängd och låga driftskostnader är valet också positivt för byggnadens totala ekonomi. Som en beklädnad bakom var Cembrits cementskiva ett naturligt val för oss eftersom den estetiskt harmoniserar väl med den öppna träbeklädnaden, samtidigt som den funktionellt uppfyller brandkrav och isoleringsprestanda, förklarar Mads Nygaard. 

 

Byggmaterialtillverkaren Cembrit, som har levererat både fasadskivan Cembrit Construction och vindskyddet Cembrit Windstopper, är glada när våra material är en del av ambitiösa projekt. Skolan på Duevej är ett pionjärprojekt som visat att det i längden lönar sig att tänka hållbarhet hela vägen, med utgångspunkt i materialval. Något som förhoppningsvis kan inspirera och dra branschens aktörer i samma riktning.

Miljöcertifieringar har gjort det lättare att välja hållbara material

Som ett led i arbetet med att uppnå DGNB-certifiering har projektet ställt stora krav på materialval. Certifieringar gör det mer själklart att välja mer hållbara byggmaterial:

- Kundens ambitiösa krav på DGNB-certifiering har varit en motiverande faktor för oss. Kraven innebär att vi har gjort materialvalet på ett informerat sätt och därmed strukturerat vårt hållbarhetsarbete med skolan. Genom att använda verktyg för livscykelanalys och totalekonomi har vi tidigt kunnat bedöma hur våra arkitektoniska intentioner kommer att uppfyllas i DGNB-systemet. Och på så sätt har DGNB gjort det enklare att införa hållbara material och lösningar i projektet i ett helhetsperspektiv, säger Mads Nygaard.

Utbyggnaden av skolan på Duevej slutfördes 2017. År 2019 erkändes byggnaden officiellt av Frederiksbergs kommun som en särskilt lyckad konstruktion.

 

Fakta om Skolen på Duevej: 

 

- Byggherre: Frederiksbergs kommun

- Huvudentreprenör: Elindco

- Ingenjörer Orbicon

- Arkitekt: AART Arkitekter och Nordic Office of Architecture

- Landskapsarkitekt: MASU Planering

- Byggår: 2017

- Certifiering: DGNB Gold och DGNB Diamond

- Leverantör av fasadskivor och vindskyddsskivor: Cembrit A/S

- Produkter: Cembrit Construction och vindskydd Cembrit Windstopper