26. juni 2020

Tunna vindskyddet klarar funktionskraven

Tj 4,5 mm i robust fibercement

När det står 9 mm vindskydd i förfrågningsunderlaget betyder det ofta att konstruktören vill vara neutral. 4,5 mm Cembrit Windstopper ger väggen minst samma styrka, styvhet och brandsäkerhet som vanlig 9 mm GNU. Eftersom Windstopper också är fuktsäkrare kan du med fördel använda den istället.

Är du osäker kan du skicka fråga om det är ett maximalt mått med tanke på utrymme eller om det finns annan speciell anledning att det står 9 mm. Våra undersökningar pekar mot att konstruktören vill skapa spelrum för byggaren att välja utifrån vad som passar på bygget. Vanligare är att man ställer krav på oorganiska vindskydd för att minska fukt- och mögelsrisken.

Cembrit har ett tjockare alternativ som är 9 mm, den används vid höga ljudkrav eller vid extra krav på hållfasthet. 

 

 

Cembrit Windstopper Extreme har många fördelar

Lättmonterad

Fuktsäker

Robust

Andra fördelar är:

• fuktbeständig  • motverkar mögel • diffusionsöppen  • obrännbar • stomstabiliserande • styvheten minskar luftrörelser i isoleringen • tål hög temperatur   

 

Plåt och tegel hör till de fasadmaterial som ställer extra höga krav på vindskyddet.