26. juni 2020

Provmontage spar tid

Välj det vanligaste fönstret

Gör ett provmontage med det vanligaste fönstret. Du vinner mycket tid om du har en förlaga.

Caption for the reference image can be addded.

 

 

Plåtslagaren skall alltid vara först på plats och det finns goda skäl att lösa alla plåtdetaljer med ett provmontage. Det innebär att man får kalla in en plåtslagare en extra gång. Speciellt i stora byggen kan man spara mycket tid och pengar på detta. 

Sedan blir det lätt att kontrollera att skivorna beställs i rätt format. Om man inte detaljstuderat hur plåtarna skall göras eller om plåtslagaren kommer in sist är att det svårt för plåtslagaren att säkerställa att vattnet leds ut på ett bra sätt. Det blir inte bara mer funktionellt utan även mycket snyggare med rätt utförande av detaljerna.

 

Studera hur möten fasadskivor och plåtgarnityret skall ske. Kontrollera att du kan sticka in ett finger över och under fönstret. Då vet du helt säkert att det finns luftning.