26. juni 2020

Se till att det kommer in luft under fasadskivorna 

Och att luften kan komma ut igen

Fuktbeständighet betyder att skivorna tål att sitta ute om natten och står emot det nordiska klimatet utan att brytas ned. Fasader med våra fibercementskivor är underhållsfria. Och med en ventilerad spalt som tillåter luften att torka ut kommer även de andra byggmaterialen få lång livslängd och temperaturen regleras. En bra tumregel är att du får själventilerad fasad om du kan sticka in ett pekfinger bakom fasadskivan i över och underkant.

 

Om luften in får fri passage blir det mycket varmt på sommaren. Fukten kan skada träläkten konstruktionen bakom fasadskivorna.

 

 

Det är lätt att känna om skivan har luftning. En finger skall få plats.

Så det är mycket enkelt att kontrollera att skivorna inte är monterade för tight och hindrar att luften inte får fri passage.

I filmen ovan ser du vad vi menar. 

 

Hitta fler praktiska  tips i montagefilmen Cembrit Patina underst!

 

 

Under och över fönster är vanligaste anslutningarna som saknar tillräcklig lufning.

 

Även här skall man kunna sticka in ett finger.